İ.B.B. Gaziosmanpaşa Infrastructure Work

Eski Edirne Asphalt (Route between Metris Joint-Hacışükrü Station) Road, Joint Arrangement and Incomplete infrastructure completion cons. 1-2 sections

During the two projects carried out on the former Edirne Asphalt; Within the scope of the construction of two tunnel type underpass and overpass construction in different sizes ∅ A beam beam of 692 m length on 571 bored pile foundation of 100 cm and B.A. retaining and shoring curtain manufacturing has been made.

163.373 m3 of ground excavation and transportation was carried out within the framework of all these productions.

Gerek yağmursuyu, gerekse atık su imalat projelerinin uygulamasına yönelik ve değişik çaplarda toplam 4545 m uzunluğunda kanal inşaatı, 1390 m uzunluğunda ve 48 m genişliğinde yol alt ve üst yapı imalatları ile 1 adet çelik konstrüksiyon yaya üst geçidi inşaatı başarıyla tamamlanmıştır.

Bununla beraber projeler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü ile 1. Ordu Komutanlığı arasındaki protokol çerçevesinde yapımı kararlaştırılan 66. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ait 550 m J9 duvarı, 1 adet nizamiye girişi TAK inşaatı ve 1 adet nizamiye binası inşaatı da hayata geçirilmiştir.