ASAT Gen. Md. Dumlupınar Bulvarı Yağmursuyu Drenaj Kanalı İnşaatı Projesi

Ülkemizi dünyaya tanıtan kültür ve turizm mabedi Antalya ili, mevsimsel yağışların yoğunluğu nedeni ile ciddi altyapı sorunları yaşıyordu.

Acil Eylem Planı çerçevesinde alınan karar ile şehrin önemli arterlerinden olan Dumlupınar Bulvarı, yağmursuyu drenaj kanalı projesi ile bu sorundan tamamen kurtulmuştur.

Firmamız tarafından başarıyla tamamlanan proje, ASAT Genel Müdürlüğü kontrollüğünde faaliyet geçirilmiştir.

Proje kapsamında 1,5 x 2 m ebatlarından başlayan ve 4 x 4 m ebatları ile son bulan değişik ölçülerde yaklaşık 9.000 m menfez imalatı gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber 32 m uzunluğunda 4 x 4 m ölçülerinde çift göz yerinde dökme köprü imalatı yapılmıştır. Ayrıca 650 m uzunluğunda bir derenin dere yatağının genişletilmesi ve ıslah çalışmaları mevcut proje dahilinde başarıyla tamamlanmıştır.